شهرخبر

رئیس کل بانک مرکزی:

مذاکرات برای آزادسازی منابع بلوکه‌شده با ضوابط خاص خود انجام می‌شود

مذاکرات برای آزادسازی منابع بلوکه‌شده با ضوابط خاص خود انجام می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مذاکرات دررابطه با آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران، با ضوابط خاص خود انجام می‌شود، آزادسازی منابع بلوکه‌شده را دنبال می‌کنیم و در موعد خود حتما اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

به گزارش مشرق، علی صالح‌آبادی گفت: پس از آنکه منابع در حساب های مدنظر ما وصول شود حتما اطلاع رسانی می شود. مذاکرات اکنون بخوبی پیش می رود.

وی افزود: با کشورهای مختلف مذاکراتی را در چارچوبی که از قبل طراحی شده و با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام می دهیم. به وقت خود اطلاع رسانی می شود و امیدواریم به زودی خبرهای خوبی در این رابطه منتشر کنیم.