مردم با حضور پرشور در مراسم ۱۳ آبان شکست فتنه آمریکایی-صهیونیستی در جنگ ترکیبی را اعلام می‌کنند