واکنش تند دستیار وزیر خارجه به بیانیه دیپلمات‌های سابق کشور