سپاه: انهدام یک تیم ضد امنیتی مرتبط با اغتشاشات در ایلام