حسینی: منصوری سابقه فعالیت‌های اجرایی دارد/ وزارت کشور در خصوص استاندار جدید تهران توضیحاتی خواهد داد