شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#بانک مرکزی#پایان سال
در بازدید رییس کل بانک مرکزی از شرکت‌های گروه ملی مطرح شد

۲۵ پروژه راهبردی تا پایان سال در گروه ملی انفورماتیک به سرانجام خواهد رسید

رییس کل بانک مرکزی برای نخستین بار از شرکتهای گروه ملی بازدید و از دستاوردهای این شرکت در نظام پولی و اقتصادی کشور تقدیر کرد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی انفورماتیک، رییس کل محترم بانک مرکزی، طی دیدار از شرکت های گروه ملی انفورماتیک از نزدیک در جریان فعالیت سامانه های اصلی نظام پولی و بانکی و طرح ها و پروژه های توسعه زیرساخت های صنعت بانکی کشور قرار گرفت.

 

در این بازدید که با حضور معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک، مدیران عامل شرکتهای گروه و تعدادی از مدیران ارشد گروه ملی صورت گرفت، دکتر صالح آبادی با تاکید بر اهمیت فعالیتهای گروه ملی انفورماتیک گفت: بی شک این گروه سرمایه بسیار باارزشی برای کشور محسوب می شود و علاوه بر خدمات ارزشمندی که تاکنون در مجموعه نظام پولی کشور داشته است، برای آینده نیز بانک مرکزی تکالیف و دستاوردهای ویژه و متمایزی را از این گروه انتظار دارد.

 

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری‌های روز یکی از مهمترین رویکردهای تحقق اهداف نظام و حکمرانی موثر است که در آینده می تواند راهگشا باشد، تصریح کرد: گروه ملی انفورماتیک در قلب پیاده سازی فناورانه تصمیمات راهبردی بانک مرکزی در بسیاری از حوزه ها از جمله حکمرانی ریال و سیاست گذاری هوشمند برای تشخیص و هدایت جریان نقدینگی در کشور است.

 

در این دیدار، مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک نیز با ارائه گزارشی از فعالیتهای شرکت و گروه ملی انفورماتیک گفت: گروه ملی انفورماتیک با وظایف راهبردی حساسی که در نظام پولی و بانکی کشور عهده دار است، همواره در تلاش است با بهره‌گیری ازآخرین دستاوردها و رویکردهای فناورانه جهانی، ماموریت های خطیر خود را در حوزه پولی-بانکی و توسعه فناوری های مالی در کشور به شایستگی به انجام رساند.

 

دکتر عبدالهی تصریح کرد: در همین مسیر تلاش ویژه ای برای حمایت از نوآوری با نگاهی تازه به فناوری های نوین و نوآوری های مالی، در گروه ملی رقم خورده و بازنگری های اساسی در راهبردها و استراتژی های مجموعه گروه ملی در دست بررسی و اقدام است که امیدواریم به زودی شاهد نتایج آن باشیم.

 

وی همچنین با تاکید بر توانمندی گروه ملی در نقش آفرینی موثر در توسعه نظام بانکی کشور گفت: همکاری نزدیک و تنگاتنگ گروه ملی انفورماتیک با بانک مرکزی توآم با حمایت از راهبردهای نوآور در فناوری های نوین مالی، سرعت اجرای برنامه های رشد و تحول در گروه را افزایش داده و بنابر برنامه ریزی های صورت گرفته، تا پایان سال جاری 25 پروژه راهبردی در گروه ملی انفورماتیک به سرانجام خواهد رسید.

 

در این دیدار علاوه بر ارائه گزارشات جامعی از عملکرد هر یک از شرکتهای گروه، چالش ها و مسائل مطرح از جمله موضوع بازنگری در کارمزدها و لزوم توجه بیش از پیش به نیروی انسانی ماهر در شرکتها نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.