کنعانی‌زادگان و خلیل‌زاده به اردوی تیم ملی اضافه شدند