واکنش تند به متن اسحق جهانگیری درباره ناآرامی‌ها | از فاجعه «ارز جهانگیری» چه خبر؟