واکنش به درگیری حاشیه ساز دو ملی پوش مطرح ایران | دلیل ترک اردوی تیم ملی مشخص شد!