وزارت ارشاد: تاکنون ۸ روزنامه‌نگار بازداشتی آزاد شده‌اند