گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: 

همچنین می توانید گزارش مارکت تایمز اکوایران درباره تحلیل بازارهای جهانی را با حضور علی رضاپور کارشناس بازارهای مالی را در اینجا ببینید: