شهرخبر

چگونه به طور طبیعی سیگار را ترک کنیم؟

استعمال دخانیات در درجه اول یکی از علت‌های اصلی مرگ و میر است؛ بنابراین اگر به فکر ترک سیگار هستید؛ با این روش‌های طبیعی می‌توانید سیگار را ترک کنید.

آی زندگی