خاطراتی تلخ از فعال بودن ستاد فتنه در دولت اعتدال/ بانیان آشوب از رخدادهای در راه خبر می‌دهند