مخبر در نشست نخست وزیران کشورهای عضو شانگهای سخنرانی می‌کند