نماینده آمریکا: گفتگوی بین‌الافغانی سبب تحکیم وحدت و مشارکت ملی می‌شود