واکنش تند کیهان به اعتراض هماهنگ رورزنامه های اصلاح طلب به بیانیه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه | تشخیص بر عهده نهادهای امنیتی است نه شما!