اگر هزارسال هم طول بکشد به مبارزه با رژیم صهیونیستی ادامه می دهیم