این سبزی دارای آهن فراوان است و به عمل خون‌سازی بدن کمک می‌کند