نشست مجازی معاون قرآن وزیر ارشاد با مدیران مؤسسات برگزار می‌شود