شهرخبر

ببینید | تیراندازی خواهرزاده‌های وزیر جدید عراق برای دایی‌شان

ببینید | تیراندازی خواهرزاده‌های وزیر جدید عراق برای دایی‌شان

در جشن وزارت وزیر جدید صنعت در عراق، بستگان خالد بتال نجم با تیرهوایی و تیراندازی به استقبال این مراسم رفتند.

265 256