شهرخبر

پهپاد کامیکازه یا انتحاری ایران که آوازه آن در جهان پیچیده است +تصویر

پهپاد کامیکازه یا انتحاری ایران  که آوازه آن در جهان پیچیده است +تصویر

شاهد ۱۳۶ (موثرترین پهپاد کامیکازه یا انتحاری، معرفی شده در سال ۲۰۲۰) هدف: مورد اصابت قرار دادن اهداف زمینی از هوا-سرعت: تقریباً ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت-زمان پرواز: ۱۰-۲۰ ساعت-برد جنگی: ۲۰۰۰ کیلومتر -توان جنگی: ۴۰-۵۰ کیلوگرم/فارس