شهرخبر
اتهام روزنامه دولت به دانشجویان معترض؛ مهره ضدانقلابند

اتهام روزنامه دولت به دانشجویان معترض؛ مهره ضدانقلابند

ایران نوشت: معدود دانشجویان هتاک مهره رسانه‌های ضدانقلاب هستند.

اعتمادآنلاین|

پس از آنکه بیانیه وزارت اطلاعات و سپاه، روزنامه‌نگاران بازداشت شده را عوامل آمریکا خواند، حالا روزنامه ایران ارگان رسمی دولت هم دانشجویان معترض را مهر‌ه ضدانقلاب معرفی کرد. 

به گزارش ایران، معدود دانشجویان هتاک مهره رسانه‌های ضدانقلاب برای نمایش دادن ابتذال دانش و دانشجو در ایران هستند و با بددهانی و فحاشی خود، دانسته یا ندانسته بی‌اعتباری و ابتذال خود (= دانشجوی ایرانی) را نشان می‌دهند.

بی‌حیثیت کردن نهاد علم و دانشجو در ایران هدف بزرگ و مهمی برای دشمن است شاید بزرگ‌تر از تعطیلی کلاس‌های درس و اختلال در فرایند آموزش، بی‌حیثیت کردن نهاد علم و دانشجو برای آنها مهم است زیرا ضربه دشمن از نهاد علم در ایران و دانشجوی ایرانی، بزرگ و مهم بوده است.