سراتو ۲۰۲۲ ششصد میلیونی در ایران چقدر قیمت می خورد؟