واکنش پلیس به ماجرای فوت یک پزشک | دکتر پریسا بهمنی چگونه کشته شد؟