روابط عمومی سازمان نظام پزشکی: کشته شدن دکتر پریسا بهمنی در تجمع پزشکان کذب است / او تصادف کرده