کشته شدن دکتر پریسا بهمنی توسط ماموران امنیتی صحت دارد؟ | واکنش سازمان نظام پزشکی