به گزارش اکوایران، شرکت های لبنی صنعت محصولات غذایی بورس تهران در سال جاری به واسطه افزایش بیشتر نرخ فروش محصولات لبنی به نسبت افزایش نرخ هزینه ها و مواد اولیه خود، رشد قابل توجهی را در سودآوری خود تجربه می کنند. نماد های غفارس(پگاه فارس)، غالبر(لبنیات کالبر)، غشان(پگاه خراسان)، غگیلا(پگاه گیلان)، غگلپا(پگاه گلپایگان)، غگلستا(پگاه گلستان)، غپاذر(پگاه آذربایجان شرقی)، غپاک(لبنیات پاک) و غشاذر(پگاه آذربایجان غربی) در این تحلیل بررسی شده اند و هر9 نماد مذکور در صورت های مالی شش ماهه خود با رشد بیش از 30 درصد در سود خالص خود به نسبت شش ماهه ابتدای سال گذشته همراه اند. متوسط رشد سود خالص این 9 نماد در نیمه امسال به نسبت نیمه اول سال قبل 405 درصد است که نشان از رشد 5 برابری سود خالص لبنی ها در این مدت دارد. حاشیه سود ناخالص و خالص این 9 نماد نیز در شش ماهه امسال به نسبت شش ماهه ابتدایی سال قبل به طور متوسط رشد 46 درصدی و 195 درصدی داشته است.

روند سود خالص نماد های لبنی بورس تهران

در بین نماد های لبنی، نماد غفارس با رشد 1710 درصدی سود خالص خود در شش ماهه سال جاری به 70 میلیارد تومان توانسته است رشد قابل توجهی به نسبت زیان خالص 4 میلیارد تومانی شش ماهه ابتدای سال گذشته داشته باشد. نماد غالبر نیز با گذر از 2 میلیارد تومان زیان شش ماهه ابتدایی سال گذشته، در شش ماهه امسال توانست 8 میلیارد تومان سود خالص به دست آورد. نماد غشان نیز با رشد 389 درصدی سومین افزایش سودخالص را با 72 میلیارد تومان در این شش ماهه به ثبت رساند. نماد غگیلا و غگلپا با 326 درصد رشد سود خالص، 31 میلیارد تومان و 80 میلیارد تومان در این شش ماهه سود خالص به دست آوردند.

سود خالص لبنی ها08.02

افزایش سودآوری شرکت های لبنی همانند سایر شرکت های صنعت محصولات غذایی نشان می دهد که تورم محصولات لبنی و خوراکی ها برای شرکت های این صنعت سودآور بوده و رشد قیمت فروش محصولات این صنعت بسیار بیشتر از هزینه های آن ها بوده است. علاوه بر تغییرات سود خالص که روند سودآوری شرکت را نشان می دهد، حاشیه سود ناخالص و خالص نیز برای تحلیل روند سودآوری از اهمیت بالایی برخوردار است که در ادامه به آن می پردازیم.

تغییرات حاشیه سود شرکت های لبنی در نیم سال 1401

نماد غگلپا با 23.4 درصد حاشیه سود ناخالص بیشترین میزان را در بین این 9 نماد در شش ماهه امسال داشته است. پس از آن نماد غگلستا با 19.1 درصد حاشیه سود ناخالص قرار دارد. نماد غشان نیز با 18.7 درصد حاشیه سود ناخالص سومین جایگاه را دارد. نماد غفارس در نیم سال اول 1400 حاشیه سود ناخالص کمتر از 8 درصدی داشت اما با افزایش قابل توجهی این معیار را در نیمه امسال به 15.4 درصد رساند و بیشترین میزان رشد حاشیه سود ناخالص را در بین این 9 نماد داشت. پس از غفارس نماد غشاذر با افزایش 90 درصدی حاشیه سود ناخالص خود را از 8.4 درصد به 16 درصد رساند و نماد غگلپا نیز با رشد 76 درصدی حاشیه سود ناخالص خود را از 13 درصد به 23.4 درصد رسانده است. نماد غپاک در این شش ماهه با کاهش حاشیه سود ناخالص خود از 17.2 درصد به 5.8 درصد مواجه بوده است اما با این حال توانسته است حاشیه سود خالص خود را افزایش دهد.

حاشیه سود ناخالص لبنی ها08.02

بیشترین حاشیه سود خالص نیز مشابه حاشیه سود ناخالص با 13 درصد متعلق به نماد غگلپا است. نماد غشان نیز با 11.2 درصد حاشیه سود خالص دومین جایگاه را در اختیار دارد و پس از آن نماد غگلستا با 9.8 درصد حاشیه سود خالص قرار دارد. بیشترین میزان رشد حاشیه سود خالص نیز ماشبه سود خالص متعلق به نماد غفارس است که حاشیه سود خالص خود را از منفی یک درصد شش ماهه 1400 به 8.2 درصد در شش ماهه امسال رسانده است و پس از آن غالبر و غگلپا قرار دارند. و تنها نماد غشاذر با کاهش میزان حاشیه سود خالص از 7 درصد به 5 درصد مواجه بوده است. روند سود خالص و حاشیه سود نماد های لبنی صنعت محصولات غذایی نشان می دهد که این نماد ها در سال جاری با رشد قابل توجهی در سودآوری خود همراه هستند و در صورتی که بازار سرمایه از بحران ماه های گذشته که در حال حاضر اوج گرفته است خارج شود، می توانند محل مناسبی برای سرمایه گذاری در بازار باشند.

حاشیه سود خالص لبنی ها08.02