عارضه «انگشت ماشه ای» مشخصه دیابت/ ویتامین D و افزایش طول عمر