حذف تلخ بارسلونا با برد اینتر | فاجعه برای شاگردان ژاوی تکرار شد