تحولات منطقه‌ و گسترش روابط محور گفت‌وگوی باقری و معاون وزیر خارجه قطر