ایمانی : تندروها در آینده ایران موثر نخواهند بود/ ظریفیان: تندروها اصلاح طلبان را خانه‌نشین، و اصولگرایان میانه رو را حاشیه نشین کردند