نیروهای مردمی در حال ساخت کوکتل مولوتف برای مقاومت با بعثی‌ها +تصویر