علی دایی و وریا غفوری در سقز؟ واکنش استاندار کردستان