شهرخبر

شرایط و نحوه بازنشستگی مردان و زنان در قانون تامین اجتماعی + جزییات کامل

سن بازنشستگی، بر اساس بند ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند بازنشسته شود.

شرایط و نحوه بازنشستگی مردان و زنان در قانون تامین اجتماعی + جزییات کامل

به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، شرایط برای درخواست بازنشستگی برای همه بیمه‌شدگان یکسان است. اطلاعات کامل درباره سن و سابقه برای درخواست بازنشستگی اعلام شد.

سن بازنشستگی، بر اساس بند ۱ماده ۷۶قانون تامین اجتماعی، ۶۰سال سن برای مردان و ۵۵سال سن برای زنان است که در این حالت فرد بیمه‌شده با داشتن حداقل ۲۰سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند بازنشسته شود.

در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوطه باشد تا حداقل حقوق ارتقاء خواهد یافت.

آیا بازنشستگی در صنوف مختلف،‌ متفاوت است؟

همچنین باید گفت که شرایط بازنشستگی برای تمام بیمه‌شدگان اعم از بیمه‌شدگان اجباری، اختیاری و حرف و مشاغل آزاد یکسان است. محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی نیز به این پرسش که آیا بازنشستگی بیمه‌شدگان در صنوف مختلف متفاوت است؟ این‌گونه پاسخ داده است که «صنوف مختلف تصور می‌کنند بازنشستگی‌شان تفاوت دارد؛ در حالی که این‌طور نیست. نانوا، قناد و در هر شغل دیگری طبق قانون تامین اجتماعی بازنشستگی برای مردان با ۵۰سال سن و ۳۰سال سابقه و برای زنان با ۴۵سال سن و ۳۰سال سابقه امکان‌پذیر بوده و این قانون برای همه است.»

وی افزود: «البته اگر شغلی سخت و زیان‌آور باشد، فرد باید به کمیته‌های سخت و زیان‌آور در ادارات کار که محل تشخیص آن است مراجعه کند. فرد مشمول قانون سخت و زیان‌آور با ۲۰سال سابقه خدمت متوالی یا ۲۵سال سابقه خدمت متناوب بدون شرط سنی می‌تواند بازنشسته شود.»

قاعده کلی برای بازنشستگی این‌گونه است که بیمه‌شده می‌تواند به سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی دهد و کارفرما نمی‌تواند بازنشستگی کارگر خود را تقاضا کند. صرفا در یک مورد کارفرما می‌تواند خواستار بازنشستگی کارگر خود شود و آن هم در موردی است که سن کارگر بیمه‌شده حداقل پنج سال از زمان قانونی بازنشستگی گذشته باشد که این موضوع برای بانوان ۶۰سالگی است. یعنی کارفرما می‌تواند از سازمان بخواهد که کارگر زن خود را که به ۶۰سالگی رسیده بازنشسته کند.

شرایط بازنشستگی درقانون تامین اجتماعی

براساس ماده ۷۶قانون، مشمولان این قانون در صورت دارا بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:

– حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی دارا باشند.

– سن مرد به ۶۰سال تمام و سن زن ۵۵سال تمام رسیده باشد.

شرایط و نحوه بازنشستگی مردان

۱- فرد تحت پوشش با ۶۰سال سن و ۲۰سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند با حداقل حقوق پایه و بیشتر بازنشسته شود.

۲- فرد تحت پوشش با ۶۰سال سن و زیر ۲۰سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سال‌های پرداخت حق بیمه بازنشسته می‌شود.

۳- فرد تحت پوشش با ۶۰سال سن و ۱۰سال سابقه

* در شرایطی که فرد زیر ۱۰سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می‌تواند سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل کرده و با ۱۰روز حقوق بازنشسته شود.

۴- فرد تحت پوشش با ۵۰سال سن و ۳۰سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل بازنشسته می‌شود.

۵-فرد تحت پوشش بدون شرط سنی با ۳۵سال سابقه خدمت می‌تواند بازنشسته شود.

* حداکثر سابقه برای پذیرش و محاسبه در تعیین مستمری ۳۵سال است.

شرایط و انواع بازنشستگی زنان

شرایط سنی بازنشستگی برای زنان پنج سال از آقایان کمتر است. به این معنی که زنان با سن کمتری می‌توانند بازنشسته شوند.

در مورد سابقه لازم برای بازنشستگی نیز عموما شرایط برای زنان و مردان یکسان است، ولی در چند مورد برای زنان از نظر سابقه شرایط سهل‌تری در نظر گرفته شده است.

نکته سوم مربوط به وجود شرایط هم‌زمان سن و سابقه برای بازنشستگی زنان است. به این معنا که به غیر از سه مورد (بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی جانبازان و بازنشستگی با ۳۵سال سابقه پرداخت حق‌بیمه) قاعده اصلی در بازنشستگی تحقق توامان شرط سن و سابقه در احراز بازنشستگی است.

۱- فرد تحت پوشش با ۴۵سال سن و ۳۰سال سابقه می‌تواند بازنشسته شود.

۲-فرد تحت پوشش با ۵۵سال سن و حداقل ۲۰سال سابقه می‌تواند درخواست بازنشستگی کند.

۳-فرد تحت پوشش با ۴۲سال سن برای مشمولان قانون کار و ۲۰سال سابقه می‌تواند بازنشسته شود.

*درخصوص این گروه از بیمه‌شدگان، در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش نمی‌یابد.

۴- فرد تحت پوشش با داشتن ۳۵سال سابقه بدون شرط سنی می‌تواند بازنشسته باشد.

۵- فرد تحت پوشش اگر معلول عادی باشد می‌تواند با ۴۵سال سن و با داشتن حداقل ۲۰سال سابقه پرداخت حق بیمه تقاضای بازنشستگی کند.

۶- فرد تحت پوشش بازنشستگی با داشتن ۵۵سال سن با حداقل ۱۰سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه می‌تواند بازنشسته شود.

* در این حالت بیمه‌شده می‌تواند با ۱۰سال سابقه و بیشتر تا ۲۰ سال، درخواست بازنشستگی کند که مستمری وی به‌میزان سنوات پرداخت حق‌بیمه خواهد بود (بین ۱۰ تا ۲۰روز حقوق). در این صورت ماده ۱۱۱ قابل اجرا نیست و چنانچه حقوق وی از حداقل پایین‌تر باشد، مستمری تا حداقل حقوق افزایش نمی‌یابد.

* بانوانی که سن آن‌ها به ۵۵سال رسیده، ولی زیر ۱۰سال سابقه دارند می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه سنوات کسری تا ۱۰سال سابقه، با ۱۰روز حقوق بازنشسته شوند که در این صورت نیز چنانچه حقوق آن‌ها از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار کمتر باشد، ترمیم نخواهد شد.

شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور

طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، افرادی که حداقل ۲۰سال متوالی و ۲۵سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته‌اند و در هر مورد حق بیمه مذکور را به سازمان پرداخته باشند، بدون شرط سنی می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

همچنین چنانچه کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه‌شده شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور به سابقه مقرر (۲۰سال متوالی و ۲۵سال متناوب برای کارهای سخت و زیان‌آور) فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور تشخیص دهند، فرد بیمه‌شده می‌تواند درخواست بازنشستگی کند. بر این اساس هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور ۱.۵سال محاسبه خواهد شد.

برای صدور «حکم بازنشستگی» چه کنیم؟

تا چندسال قبل، مراحل ارائه درخواست بازنشستگی و بررسی پرونده و سوابق بیمه‌ای متقاضیان بازنشستگی عادی، مستلزم چندین نوبت مراجعه حضوری بیمه‌شده و از نظر زمانی نیز بسیار طولانی بود که با توسعه خدمات غیرحضوری تامین‌اجتماعی، این فرآیند به‌صورت غیرحضوری و در مدت زمان بسیار کوتاه‌تر انجام خواهد شد.

سازمان تامین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که ثبت درخواست صدور حکم و برقراری مستمری بازنشستگی عادی برای بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی، بدون نیاز به حضور در شعب و از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir امکانپذیر است و بیمه‌شدگان واجد شرایط بازنشستگی، می‌توانند درخواست صدور حکم و برقراری مستمری را در این سامانه ثبت کرده و همه مراحل مربوطه را به‌صورت غیرحضوری پیگیری کنند.

واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی موظف‌اند درخواست‌های بازنشستگی را که قبل از اتمام وقت اداری در سامانه خدمات غیرحضوری ثبت می‌شوند، تا پایان همان روز و درخواست‌هایی را که خارج از وقت اداری یا در ایام تعطیل توسط بیمه‌شدگان ارسال می‌شوند، در اولین روز اداری تعیین تکلیف کنند و با توجه به اینکه در زمان ثبت درخواست بازنشستگی غیرحضوری توسط بیمه‌شده، احراز هویت از طریق ارسال کد رمز (OTP) به تلفن همراه وی صورت پذیرفته، نیازی به اخذ امضاء یا اثرانگشت بیمه‌شده ذیل درخواست بازنشستگی نیست.

مراحل اداری بررسی سوابق و اخذ تاییدیه‌ها در این سامانه به صورت غیرحضوری انجام شده و بیمه‌شده می‌تواند در همین سامانه از مراحل اجرای فرآیند مذکور مطلع شود. پس از صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی عادی و هم‌زمان با تخصیص شماره مستمری نیز نسخه‌ای از آن در منوی «صندوق شخصی من» در سامانه خدمات غیرحضوری قرار خواهد گرفت و بیمه‌شده از طریق منوی «اعلام شماره حساب بانکی ویژه مستمری‌بگیران» می‌تواند شماره حساب بانکی خود را جهت واریز مستمری اعلام کند.