واکنش فوری استاندار کردستان به حضور علی دایی و وریا غفوری در سقز