شهرخبر

تشکیل سیاه‌چاله، بزرگ‌ترین انفجاری را که تاکنون از روی زمین دیده شده است ایجاد کرد.

سیاه‌چاله

به گزارش همشهری آنلاین، این موضوع به احتمال بسیار زیاد، نتیجه ادغام یک ستاره نوترونی در فاصله ۲.۴ میلیارد سال نوری از ما است.

ستاره‌شناسان در دانشگاه کاردیف یک حرکت چرخشی عجیب در مدارهای دو سیاه‌چاله متداخل شناسایی کردند؛ پدیده عجیبی که در تئوری گرانش آلبرت انیشتین نیز پیش‌بینی شده بود.

بر اساس مطالعه این ستاره‌شناسان، این تاثیر موسوم به انحراف مسیر برای اولین بار در سیاه‌چاله‌ها مشاهده شده؛ در جایی که حرکت چرخشی ۱۰ میلیارد بار سریع‌تر از مشاهدات پیشین است.

تصاویر زیر تا حد فراوانی گویای این مطلب است.