مبتلایان به آنفلوانزا تا این زمان به دکتر مراجعه نکنند