شهرخبر

جزئیات فوت آرنیکا قائم مقامی را از زبان بازپرس ویژه قتل شعبه چهارم دادسرای امور جرایم جنایی تهران و پدرش ببینید.

آرنیکا قائم مقامی