شهرخبر

توضیح پدر «آرنیکا قائم مقامی» درباره نحوه فوت دخترش

توضیح پدر «آرنیکا قائم مقامی» درباره نحوه فوت دخترش

ساسان قائم مقامی پدر آرنیکا گفت: فوت دخترم حادثه سقوط بوده و در شرایطی که دخترم زنده بود گفتند فوت کرده است.