تاکید سازمان جهانی بهداشت بر تزریق واکسن آنفلوآنزا و کرونا