شهرخبر

ببینید | جزئیات نحوه فوت «آرنیکا قائم مقامی» از زبان بازپرس ویژه قتل

ببینید | جزئیات نحوه فوت «آرنیکا قائم مقامی» از زبان بازپرس ویژه قتل

بازپرس ویژه قتل شعبه چهارم دادسرای امور جرائم جنایی تهران، جزئیات نحوه فوت آرنیکا قائم مقامی را تشریح کرد.

۳۵۲۶۳