شهرخبر
گوناگون

آتش سوزی | آتش سوزی و ترکیدن سیستم صوتی ماشین

سیستم صوتی یک ماشین در اتوبان ترکید | ماشین کلا منفجر شد! + ویدئو

لحظه ترکیدن سیستم صوتی ماشین به دلیل بالا بودن بیش از حد ولوم را مشاهده کنید.

سیستم صوتی یک ماشین در اتوبان ترکید | ماشین کلا منفجر شد! + ویدئو

آتش سوزی و ترکیدن  سیستم صوتی ماشین

لحظه ترکیدن سیستم صوتی ماشین به دلیل بالا بودن بیش از حد ولوم را مشاهده کنید.

 

منبع: خبر آنلاین