شهرخبر

خورشید گرفتگی جزئی در ایران از ارومیه و از ساعت ۱۳ و ۲۸ دقیقه آغاز شده است و به تدریج سایر شهرهای کشورمان نیز شاهد این پدیده خواهند بود.

خورشید

به گزارش همشهری آنلاین، کسوف زمانی شکل می‌گیرد که ماه میان زمین و خورشید در در یک خط مستقیم قرار می‌گیرد و تابش خورشید به سمت زمین را مسدود می‌کند.

در این پدیده ماه از ساعت ۱۳ و ۴۱ دقیقه و ۳ ثانیه، لبه خورشید را لمس کرد و در ساعت ۱۴ و ۵۸ دقیقه و ۱۶ ثانیه اوج گرفتگی رخ داد که در آن ماه در نزدیک‌ترین فاصله به مرکز خورشید قرار گرفت.

در ساعت ۱۶ و ۹ دقیقه نیز این خورشیدگرفتگی جزئی به پایان خواهد رسید.

به گزارش سازمان فضایی کشور، این کسوف جزئی در نیم‌کره شمالی در آسیا، آفریقا و اروپا قابل مشاهده بود و در قطب شمال و روسیه در شدیدترین حال خود نمایان خواهد شد.

این درحالی است که پدیده امروز، در آمریکا قابل مشاهده نیست.