دیدار وزیر ورزش و جوانان با اعضای جمعیت حامیان هواداران فوتبال