شهرخبر
سیاست

رئیسی | دولت رئیسی

رئیسی: توطئه و آشوب به دلیل قدرت جمهوری اسلامی است؛ چون از تهدیدها به جایی نرسیدند این کارها را می‌کنند | این چندمین بار است که آمریکایی ها در تصمیم‌گیری ها دچار خطا شدند | جمهوری اسلامی قدرتمندتر از هر زمانی است

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با بیان اینکه توطئه های علیه جمهوری اسلامی و آشوب‌ها به دلیل قدرت جمهوری اسلامی است و چون از تهدیدها به جایی نرسیدند این کارها را می‌کنند، اظهار داشت: این چندمین بار است که آمریکایی ها در تصمیم‌گیری ها دچار خطا شدند. خطاهایشان خسارات زیادی برای آنها دارد. برداشت های نادرستی می‌کنند و برخی آنها را به غلط می‌اندازند که اعلام موضع‌های پرهزینه داشته باشند.

رئیسی: توطئه و آشوب به دلیل قدرت جمهوری اسلامی است؛ چون از تهدیدها به جایی نرسیدند این کارها را می‌کنند | این چندمین بار است که آمریکایی ها در تصمیم‌گیری ها دچار خطا شدند | جمهوری اسلامی قدرتمندتر از هر زمانی است

رئیس جمهور گفت: غربی ها رسما اعلام کردند که فشارهای حداکثری به جمهوری اسلامی مفتضحانه شکست خورده است و مقاومت مردم ایران آنها را به شکست رسانده است.

سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور صبح امروز در نشست اتحادیه خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه، با بیان اینکه هیچ معادله ای در منطقه صورت نمی‌گیرد مگر اینکه جمهوری اسلامی ایفای نقش کند، گفت: غربی ها رسما اعلام کردند که فشارهای حداکثری به جمهوری اسلامی مفتضحانه شکست خورده است و مقاومت مردم ایران آنها را به شکست رسانده است و اعلام کردند که فشارها کارساز نبوده است.

وی افزود: آنچه آنها (دشمنان) را وادار به عقب نشینی و شکست کرده مقاومت جمهوری اسلامی بوده است. نقش جمهوری اسلامی در این قضیه و جهان امروز، نقش غیرقابل نکار است و این هم به برکت هدایت‌های امام بزرگوار، رهبری معظم انقلاب و خون مطهر شهدا از جمله شهید حاج قاسم سلیمانی قهرمان مبارزه با تررویسم است.

رئیسی با بیان اینکه توطئه های علیه جمهوری اسلامی و آشوب‌ها به دلیل قدرت جمهوری اسلامی است و چون از تهدیدها به جایی نرسیدند این کارها را می‌کنند، اظهار داشت: این چندمین بار است که آمریکایی ها در تصمیم‌گیری ها دچار خطا شدند. خطاهایشان خسارات زیادی برای آنها دارد. برداشت های نادرستی می‌کنند و برخی آنها را به غلط می‌اندازند که اعلام موضع‌های پرهزینه داشته باشند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی قدرتمندتر از هر زمانی است و حضورش در منطقه قدرتمندتر خواهد بود و این حضور پر قدرت را در دستور کار جمهوری اسلامی است و برای حمایت از مظلومان و افراد تحت ستم و آزادیخواهان به کار می‌گیریم. این حمایت از مظلومان فلسطین و اقصی نقاط عالم که تحت ستم هستند، همواره بوده و هست و خواهد بود.