ثابت شود روسیه از پهپاد ایرانی استفاده کرده بی تفاوت نخواهیم بود / ایران و روسیه دارای همکاری های دفاعی هستند