شهرخبر
اخبار ویدئویی

اثر هنری | حمله به یک اثر هنری در برلین

حمله به یک تابلو در موزه با پوره سیب زمینی | مردم اروپا دارند یخ می زنند! + ویدئو

فعالان محیط زیست در برلین در اعتراض به فقر و سرما و تغییرات آب و هوا روی اثر چند میلیون دلاری کلود مونه پوره سیب زمینی پاشیدند.

حمله به یک تابلو در موزه با پوره سیب زمینی | مردم اروپا دارند یخ می زنند! + ویدئو

 حمله به یک اثر هنری در برلین

 فعالان محیط زیست در برلین در اعتراض به فقر و سرما و تغییرات آب و هوا روی اثر چند میلیون دلاری کلود مونه پوره سیب زمینی پاشیدند.

 

منبع: رکنا