عسلویه تعطیل می‌شود؟/ سرمایه‌گذاری‌ای که از نان شب واجب‌تر است!