از قول من بنویسید که علی دایی اسطوره است/ یک تیم آبروی لیگ را برد؛ آن وقت من به ورزشگاه ممنوع الورود شدم!/ حرف های فتح الله زاده در مورد مسی شوخی بود