شهرخبر

صدور مجوز فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام از سوی شورای اقتصاد

صدور مجوز فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام از سوی شورای اقتصاد

براساس مصوبه شورای اقتصاد مجوز سرمایه‌گذاری در فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام به ارزش سه هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران به شرط دریافت مجوزهای زیست محیطی صادر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران برای اجرای طرح احداث پالایشگاه گاز ایلام (فاز2) طی نامه شماره 390188 مورخ 1401/07/30 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 18 مهر سال 1401 درخواست مورخ 27 دی 1400 وزارت نفت در خصوص صدور مجوز سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران برای اجرای طرح احداث پالایشگاه گاز ایلام فاز 2 را به استناد ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بررسی و مشروط به رعایت سایر قوانین و مقررات به شرح ذیل تصویب کرد:

1. میزان سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران حداکثر به مبلغ 35 هزار و 632 میلیارد و 645 میلیون ریال مطابق جدول زیر تعیین شد.

2. اجرای این مصوبه مشروط به اخذ مجوز زیست محیطی و رعایت ملاحظات و الزامات آن است.

3. وزارت نفت موظف است گزارش عملکرد این مصوبه را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

براساس جدول زمانبندی سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران، طی سال 1401، هزار و 613 میلیارد تومان، سال 1402، هزار و 594 میلیارد تومان، در سال 1403، 248 میلیارد تومان، در سال 1404، 70 میلیارد تومان و در سال 1395، 35 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این پروژه انجام خواهد شد. در نهایت مجموع سرمایه‌گذاری در این پروژه به 3 هزار و 563 میلیارد تومان خواهد رسید.

اقتصاد ,

متن نامه رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت به شرح زیر است:

اقتصاد ,

اقتصاد ,

اقتصاد ,

انتهای پیام/